Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bu Politikanın amacı, WOW OTOMOTİV TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi`nin amacını, hedeflerini ve ilkelerini tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu politikanın hükümleri, WOW OTOMOTİV TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ personeli ile Şirkete özel sözleşmelerle hizmet veren veya dışarıdan destek veren firma ve personeli hakkında uygulanır.

3. POLİTİKA

WOWCAR kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. WOWCAR, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ISO 27001 standardını uygulayarak kurumsal bilginin Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi amaçlar.

WOWCAR, özellikle aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesini benimsemiştir:

    Bilginin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanmasını,

    Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetilmesini,

    Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi,

    Bilgi Güvenliği ile ilgili ilgili yasal mevzuata uyum sağlamayı,

    Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarının değerlendirmeyi ve çalışmalarını gerçekleştirmeyi,

    Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,

    Bu politikaya bağlı diğer alt prosedürlerin Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Birimi tarafından hazırlanmasını ve yayınlanmasını.

WOWCAR’ın Bilgi Güvenliği Politikaları, ister tam zamanlı, ister yarı zamanlı, daimi ya da sözleşmeli olsun, WOWCAR bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm WOWCAR personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen ve WOWCAR bilgilerine erişim gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.

3.1 TÜM ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Bilgi Güvenliği’nin ve bu politikanın amacı, bilgilerin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Bunun anlamı; WOWCAR’a ait bilgilerin yetkili ellerde kalması; bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda olmasının sağlanması bilgilerin ve sistemlerin gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle tüm WOWCAR ve dış kaynaklı personel ile stajyerleri, konumları veya görevleri ne olursa olsun işlerini, bilgilerin WOWCAR bünyesinde korunmasını gözetecek biçimde yapmaktan sorumludur.

WOWCAR ‘a ait bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda hazır olmasının sağlanmasının yanı sıra tüm WOWCAR personeli, WOWCAR Personel Disiplin Yönetmeliği Kurallarında belirtilen gizli bilgilerin korunması WOWCAR iş ahlakı ilkelerine de uymak zorundadır.

WOWCAR; Kişisel Verilerin Korunması Yasasında belirtilen önlemleri almayı taahhüt eder.

3.2 POLİTİKA SAHİPLİĞİ

Bu politikanın ve tüm standartların ve diğer destekleyici belgelerin ve eğitim faaliyetlerinin işlevsel sahipliği Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Birimi tarafından yürütülecek ve bu yöneticilik, aynı zamanda politikanın tüm WOWCAR bünyesinde uygulanmasıyla ilgili olarak tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Birimi tüm çalışanların, Bilgi Güvenliği konularıyla ilgili uygun bilinçlenme düzeyinin oluşmasını sağlayacak uygun eğitimleri almalarını temin edecek ve genel olarak bilgi güvenliği olaylarının ele alınmasında rehberlik edecektir. Gerekli olduğunda bu politikanın ayrıntılı standartlar, prosedürler ve süreçlerle desteklenmesini ve bunların gerek doğdukça kullanıma hazır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu politika gereklerinin tüm çalışanlara (daimi veya dönemsel) ve tüm yüklenici personeline aktarılmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi, Bilgi Güvenliği ile ilgili genel yönetim çerçevesinin oluşturulmasından sürekliliğinin sağlanmasından bu politikanın güncel olarak yaşamasını, WOWCAR ve iştiraklerinin işle ilgili gerekliliklerini veya bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin karşı karşıya olduğu risk ortamındaki ya da tehditlerdeki değişimleri yansıtmaya devam etmesini temin edecek şekilde devamlı gözden geçirilmesinden sorumlu olacaktır.

Bilgi Güvenliği politikaları WOWCAR  bilgi varlıklarının karşı karşıya olduğu güncel riskleri yansıtması amacıyla yapılan varlık ve risk güncellemelerine paralel olarak yılda en az bir defa gözden geçirilirler. Yeni riskleri ve risklerde meydana gelen değişiklikleri kontrol altında tutmak için Bilgi Güvenliği Politikaları yeni gerekli eklemeler yapılarak güncellenir. Ayrıca herhangi bir WOWCAR çalışanı Bilgi Güvenliği Politikaların gelişmesi ve WOWCAR ’ın ihtiyaç duyduğu kontrolleri daha iyi yansıtması amacıyla politikaların değiştirilmesi konusunda Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Birimi’ne talepte bulunabilir. Yapılan talepler Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Birimi tarafından ele alınır ve değerlendirilir

Bilgi Güvenliği Politikası ilkeleri, WOWCAR İnsan Kaynaklarının Personel Yönetmeliği Kurallarına paralel uygulanmalıdır. Çalışanlar ayrıca Bilgi Güvenliği Politikasının farkında olmaktan ve bu ilkelere uymaktan sorumludur.

 

3.3 DENETLEME

Her birim yöneticisi Bilgi Güvenliği Politikasına uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve sistemi gözetlemekten birinci derece sorumludur.

Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Birimi başta Bilgi Güvenliği Ana Politikası olmak üzere yayınlanmış olan tüm politika ve prosedürler ile ilgili standartlara uyumun periyodik olarak denetiminden ve ilgililere raporlanmasından sorumludur.

Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri, WOWCAR’ın risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması neticesinde zarar görmesine, ayrıca yeni Türk Ceza Kanuna göre de cezai sorumluluk doğurmasına ve maddi zararların tazmini sorumluluğuna sebep olabilecektir. Dolayısıyla söz konusu ihlal aynı zamanda WOWCAR Personel Yönetmeliği ihlali olup disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim, gerek denetim, gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine hatta Adli ve Cezai yasal işlemler başlatılmasına varıncaya kadar gidebilecek şirket içi disiplin cezaları ile sonuçlanabilecektir.

Bu politikanın uygulanması konusunda hep birlikte çalışılması, bilgilerimizin ve itibarımızın sürekli olarak korunmasına ve işimizin başarısının devamlılığının sağlanmasına yardımcı olacaktır.

3.4 HEDEFLER

WOWCAR  Bilgi Güvenliği, WOWCAR’ın itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla,

    Bilgi sistemlerinin sürekliliğini tam olarak sağlamayı,

    Çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini en üst seviyeye çıkarmayı,

    Üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tam olarak tesis edilmesini sağlamayı,

    Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bunları öğrenme fırsatına çevirmeyi,

    Bilginin yasalara tam uyumlu üretilmesini, erişim sağlanmasını ve saklanmasını,

    En güncel ve etkin teknik güvenlik kontrolleri uygulamayı hedefler.

Her bir WOW OTOMOTİV TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur.

Whatsapp Telefon