Kiralama Koşulları

Genel Kiralama Koşulları

İşbu sözleşme ile kiralayan WOW OTOMOTİV TURİZM GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  bu kira sözleşmesinde tanımlanan aracı (bu sözleşmede ‘’ araç’’ olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACI’ya kiralamıştır. WOW OTOMOTİV TURİZM GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  işbu sözleşmede bundan sonra WOWCAR olarak anılacaktır.

KİRACI, aracı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş yeri vs.) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla KİRACI şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. KİRACI’nın sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

Kiralanan araç, sadece kira sözleşmesinde ve teslim formunda belirtilen kişiler tarafından kullanılır. Aracın kullanımında,  sözleşmede belirtilmeyen herhangi bir üçüncü sahsın aracı kullanmasından meydana gelebilecek zararları hiçbir garanti kapsamayacaktır. Ekstra sürücüler eklemek isterseniz, ofislerimize başvurabilirsiniz. Yazılı olmadığı takdirde sözleşme şart ve koşullarındaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

KİRACI, kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder

İşbu kiralama sözleşmesi nedeni ile düzenlenecek faturalar Vergi Usul Kanunu uyarınca elektronik ortamda düzenlenecek olup KİRACI’nın bildirmiş olduğu elektronik posta adresine gönderilecektir. KİRACI bu durumu bildiğini ve onay verdiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça KİRACI’ya haricen bir kağıt fatura tebliğ edilmeyecektir. KİRACI’nın bildirmiş olduğu elektronik posta adresinin doğruluğuna ilişkin tüm sorumluluk KİRACI’ya aittir. Elektronik posta adresinin hatalı bildirilmesi, kullanım dışı olması vs. durumlarında faturanın iletilememesi halinde KİRACI, WOWCAR’dan her ne nam altında olursa olsun bir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda da WOWCAR’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

KİRACI aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı aracın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki WOWCAR ofisine, belirtilen günde iade ve teslim edilecektir.

Ek Ürün Ve Hizmetler

KİRACI, kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde ilave ücretini ödemekle yükümlüdür. Araç kiralama hizmetimize ek olarak aşağıdaki ürünleri ve hizmetleri satın alabilirsiniz. Fiyat detayları ve daha fazla bilgi için lütfen rezervasyon çağrı merkezini arayınız veya ofislerimize başvurunuz.

-Bebek koltuğu

-Navigasyon

-Aracı farklı yerde teslim etme

-Takmatik kar zinciri

-Mini hasar sigortası

-HGS

Aracın Kullanım Şekli Ve Kullanım Hususları

Araç aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:

a)   Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,

b)   Herhangi bir aracı ya da treyleri itmekte veya çekmekte,

c)   Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,

d)   Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

e)   Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),

f)   Araca zarar verecek ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında,

g)  Aracın marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşulların uygun olmayan yol şartlarında,

SÜRÜCÜ BELGESİ VE KİRALAMA YAŞI SINIRLAMALARI

Genç sürücü paketinden yararlanabilmek için aşağıda yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir.
    Ekonomik grupta bulunan araçları kiralayabilmek için normalde en az 21 yaşında ve 2 yıl ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. 20 yaşında ve 1 yıl ehliyet sahibi olan kişiler Genç Sürücü ücreti ödeyerek ekonomik gruptan araç kiralayabilmektedir.
    Orta grupta bulunan araçları kiralayabilmek için normalde en az 24 yaşında ve 3 yıl ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. 21-24 yaş aralığında ve 2 yıl ehliyet sahibi olan kişiler Genç Sürücü ücreti ödeyerek orta gruptan araç kiralayabilirler.
    Üst  grupta bulunan araçları kiralayabilmek için normalde en az 27 yaşında ve 4 yıl ehliyet sahibi olunması gerekmektedir. 24-27 yaş aralığında ve 3 yıl ehliyet sahibi olan kişiler Genç Sürücü ücreti ödeyerek üst gruptan araç kiralayabilirler.
    Genç sürücü uygulaması için Süper Mini Hasar Sigortası alınması mecburidir. WOWCAR  genç sürücü uygulamasını uygulamama hakkını saklı tutar.


Kasko Sigorta Kapsamı Ve Yükümlülükleri

- KİRACI, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Mini Hasar Güvencesi, Süper hafif hasar güvencesi, Medium hasar güvencesi, Premium hasar güvencesi, Cam Far Ayna Güvencesi, İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza Sigortası bedellerini, WOWCAR tarafından KİRACI’ya bedelini ödemek koşulu ile sunulacak Güvence paketlerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri,aracı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük seviyede teslim etmesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin en az %25’i oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarlarını,

- KİRACI’nın araç kiralaması esnasında muafiyetli sorumluluk güvence paketini, bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; KİRACI, WOWCAR’a kira sözleşmesi boyunca meydana gelen kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı (kaza tutanacağı, alkol raporu vs.) eksiksiz temin ederek WOWCAR’a iletmesi durumunda, söz konusu kazadaki hasar ve zarar bedelinin WOWCAR’ın belirleyeceği muafiyet tutarı kapsamındaki tutarını ödemekle yükümlü olacaktır. Bu bedelin üstünde kalan tutarlar ise WOWCAR tarafından WOWCAR’ın poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde olmak üzere genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır.

- KİRACI’nın Ek Kasko Paketi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda;

- KİRACI Ek Kasko Paketi çerçevesinde WOWCAR’a söz konusu kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı (kaza tutanağı, alkol raporu vs.) eksiksiz temin ederek WOWCAR’a iletmesi durumunda, WOWCAR poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde olmak üzere genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye alınacaktır.

- KİRACI’nın Ek Kasko Paketi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; WOWCAR tarafından belirlenen belli miktarın altında kalan hasar tutarlarını KİRACI, tutanağa gerek olmaksızın WOWCAR’a doğru ve eksiksiz şekilde yazılı bir beyan oluşturması sonucu WOWCAR tarafından belirlenen tutarın altında kalan tutarlara ilişkin ödeme yapmayacaktır. Şayet poliçelerin kapsamına girmeyen ve/veya genel kasko koşulları uyarınca kabul edilmeyen hususların mevcudiyetinde (örneğin;

- KİRACI’nın alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanması, kaza rapor ve tutanaklarını, alkol raporunu temin etmemesi vb. ise söz konusu hasar bedelinin tamamı KİRACI tarafından ödenecektir.

- KİRACI, kaza yaparsa Ek Kasko paketini kabul etmediği takdirde, sorumlu olduğu miktarı, ancak kaza durumunda, KİRACI’ya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, WOWCAR, KİRACI’dan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon,

- KİRACI’nın kredi kartından bloke edilir. KİRACI ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

- KİRACI’nın kirası altındaki araç çalınırsa, aracın ya da donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.

- Aşağıdaki hususlar sigorta kapsamına girmemektedir ve sigorta tarafından karşılanmamaktadır. İş bu sebepten bu hususlar KİRACI tarafından karşılanmalıdır.

  • Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması,
  • Jantla oluşan hasarlar Jant kapağı ve stepne çalınması
  • Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve ekipmanlarının zarar görmesi
  • Aracın anahtarının kaybı ve/veya kullanım kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi
  • Güvence kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar

- Araç çalınmalarında genel kasko kurallar geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, KİRACI araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.

- WOWCAR, araç içinden çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz

- KİRACI, 3. Şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak KİRACI, işbu kira sözleşmesinde belirtilen İhtiyarı Mali Mesuliyet güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigorta Genel Şartları dahilinde) İMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan KİRACI münhasıran sorumludur.

- KİRACI, kira sözleşmesi anında prim tutarını ödediği Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan KİRACI münhasıran sorumludur.

- KİRACI hatalı kullanımından veya dikkatsizlik gibi nedenlerden dolayı meydana gelen mekanik ve elektriksel zarar ve ziyanın bedelini kabul eder ve onaylar. Mekanik  ve elektriksel nitelikler de dahil olmak üzere bu tür zarar ve hasarlar taşıt sigortası poliçesi ve garanti kapsamında değildir.

- KİRACI, söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) KİRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. Kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder

- KİRACI, tek taraflı veya çift taraflı kazalarda araç gruplarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen muafiyet bedelini ödemeyi kabul eder. Kaza yada hırsızlık durumunda 0850 888 0 969 numaralı  destek hattından aranılması ve resmi raporun / zaptın alınması gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk KİRACI’ya aittir.

Lastik patlaması, cam kırılması, jant hasarı muafiyet sigortası kapsamında değildir. Bu hasarların meydan gelmesi halinde oluşabilecek hasar bedelleri KİRACI tarafından ödenecektir.

Aracın KİRACI tarafından kullanılmadığı zamanlarda KİRACI olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve aracın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Aracın çalınması halinde KİRACI, aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacaktır.


- KİRACI tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen araç, trafik sigorta şartları ile korunmuştur. KİRACI, kendisi ve 3. Şahıslar ve kiralanan araç için, hasar, İhtiyari Mali mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşin ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari, cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran KİRACI’ya ait olacaktır. Ancak KİRACI aracın ya da karoserinin üst kısımlarından olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal ya da her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. KİRACI, hasar muafiyet güvencesi (Hasar, İhtiyarı Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder:

a)  Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,

b)  Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),

c)  Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve/veya kasıtlı kazalarda,

d) Trafik yasalarına aykırı araç kullanılması halinde,

e)  KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

f)  Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğinde bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

- KİRACI ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda WOWCAR’ın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır:

a)   İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

b)  Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini (sürücü belgesi no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin ismi vs) almak,

c)  Sorumluluğu ve suçu kabullenmemek,

d)  Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,

e)  Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,

f)  Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 6 saat içerisinde WOWCAR’a ulaştırmak,

- 3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, poliçe limitlerini aşan ve/veya maddi, manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI’ya aittir.

WOWCAR aracın üretimini yapmadığından aracın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

- KİRACI’dan kaynaklı olarak aracın trafikten men edildiği ve/veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda, kullanılmayan günlerin kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar düzenlendiği durumlarda bu cezalar, trafikten men edilmesi sebebi ile doğmuş ve doğacak tüm zararlar vs. her türlü masraf KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alımına ve sürecinin takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri WOWCAR gerçekleştirecek olup, bu işlemlere ilişkin doğacak masraflar KİRACI tarafından karşılanacaktır. WOWCAR, bu bedelleri KİRACI’ya kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarak fatura edecek olup, KİRACI, WOWCAR’ın kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

- KİRACI, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira anlaşma ve genel kiralama koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını veya satılmayacağı hususlarını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, WOWCAR’ın hasar güvenceleri geçerli olmayacak, tüm zarar ve ziyanlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın başka bir şahsa kiraya verildiğinin veya kullandırıldığının tespiti halinde, WOWCAR’ın, ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 5 katına kadar cezai ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde WOWCAR’ın en az araç değeri kadar bir ücreti, cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. KİRACI, WOWCAR’ın bu tür taleplerini nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

- KİRACI, kendisine teslim olunan aracı/araçları, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve/veya bu sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak, işbu sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini, ayrıca burada yazılı kullanım amacının dışına çıkarsa bunun Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağının, WOWCAR’a herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli, cezai yaptırım ve sorumlulukların ve uğranılan zararların fer’ileriyle birlikte kendisine derhal rücu edebileceğini bilmekte ve tüm hususları aynen kabul etmektedir.

- KİRACI mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan WOWCAR sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran KİRACI’ya ve/veya sürücüsüne aittir. KİRACI’nın bu taşımayı usulsüz olarak yerine getirmesi durumunda WOWCAR’a yöneltilecek her türlü idari ve adli cezalar KİRACI’ya fatura edilecektir. Buna ek olarak sözleşme konusu aracın trafikten men edildiği gün süresince kiralama bedeli işletilecek olup, hususa ilişkin olarak da doğacak ek masraflar, doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır.

- KİRACI ödemeleri kredi kartı, mail order veya banka havalesi ile yapacaktır. Ayrıca, cari hesapla çalışılan KİRACI’lar ödemelerini fatura düzenlendikten sonra 7 gün içerisinde yapacaktır. KİRACI, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kiralama Detayları

Araç Teslimatı

Yapmış olduğunuz rezervasyon, araç grubuna göre konfirme edilmiş olup herhangi bir marka ve/veya model garantisi verilmemektedir. Tarafınıza, talep ettiğiniz araç ya da muadili tahsis edilemezse, ücretsiz upgrade ya da fiyat güncellemesi yapılarak downgrade yapılabilir.Tüm rezervasyonlarınızda, varsa uçuş numaranızı ve araç alış saatinizi yakından takip etmeniz önemlidir. Uçuş numaranızı iletmeniz, uçuşunuzdaki olası gecikme ve güncellemelerin tarafımızca takip edilmesini kolaylaştıracaktır. Aracı alacağınız saatin üzerinden 1 saat geçtiği halde aracı teslim almaya gelmediyseniz, size ulaşılamaz ise ya da rezervasyon konfirme edilemez ise, ilgili rezervasyon iptal edilebilir.

Kiralama Süresi:

Minimum kiralama süresi 24 saattir. Bu süre, yoğun sezon, bayram tatili gibi periyotlarda daha yüksek tutulabilir. Kiralanan araçlara, Adil Kullanım Politikası kapsamında günlük limit uygulanabilir.

Geç Teslimat:

Aracınız rezerve edilen saate göre 2 saat veya daha geç iade edilirse, gün için geçerli olan günlük ücret kira sözleşmesine eklenecek ve kredi kartınızdan tahsil edilecektir. Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Erken Teslim

Aracın, teslim alındıktan sonra rezervasyon tarihinden önce  iade edilmesi durumunda para iadesi yapılmaz.

Yakıt:

Lütfen aracı teslim alırken, aldığınız yakıt miktarı  ile iade ediniz.

Tek Yönlü Kiralama:

Aracın kiralama yapılan şehirden WOWCAR ofisinin bulunduğu farklı bir şehirde iade edilmesi WOWCAR 'ın onayına ve ek ücrete tabidir. Ek ücret tutarı bölge/ofise göre değişiklik gösterdiğinden çağrı merkezimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

REZERVASYON

Kiralama Süresinin Uzatılması

Kiralama süresinin bitiminden sonra rezervasyon süresi içerisinde uzatma talebinde bulunulması halinde, fiyat sistem tarafından yeniden hesaplanacak ve ek tutar kira süresinin başında belirtilen kiracının kredi kartından tahsil edilecektir.

KİRACI bütün uzatmalar için WOWCAR’a başvuracak ve WOWCAR’ın onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, KİRACI’nın aracı hukuka aykırı olarak yeddinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracının talebi ile yapılacak gün uzamalarında WOWCAR Sisteminde fiyat yeniden hesaplanabilir ve ilk kira/Gün tutarından yüksek bir fiyat ile uzatma yapılabilir. Bu durum o anki doluluk ile ilgilidir

İptal ve İade

Rezervasyon, başlangıç zamanından önce dilediğiniz zaman iptal edilebilir. Rezervasyon başlamadan önce yapılmış ödemeler varsa koşulsuz ve kesintisiz olarak iade edilir.

Findeks Sorgulaması

Gerekli durumlarda, firmamızdan ilk kez araç kiralayacak müşterilerimiz için geçerli olacak şekilde kiralama esnasında Findeks sorgulaması ve provizyon işlemi yapılabilir. Araç sınıfına göre provizyon tutarına web sitemizden ulaşabilirsiniz .Provizyon iade süresi, aracın teslim alındığı andan itibaren 24 gündür. Findeks verileri uygun olmayan müşterilerimize kiralama işlemi yapılamayabilir. Kendisine findeks işlemi uygulanan asıl sürücü ile birlikte gelen ikinci sürücü için de findeks işlemi aynı şekilde yapılır. Yurtdışından gelen müşterilerimiz için findeks işlemi yapılmaz.
Findeks verilerinizin şirketimizden araç kiralanmasına uygun olup olmadığını önceden öğrenebilmek Çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Ancak, findeks verilerinizin uygun olması araç kiralama işleminin kesinlikle yapılacağı anlamı taşımaz.


Genel Bilgilendirmeler

1) WOWCAR, herhangi bir sebep göstermeksizin kira anlaşmasını ve bu sözleşmeyi fesih edebilecektir. Bu fesih sebebi ile KİRACI her ne nam altında olursa olsun WOWCAR’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde teslim edilmeyen her gün için güncel fiyat listesi üzerinden kiralama bedeli işletilmeye devam edecektir.

2) KİRACI, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde WOW OTOMOTİV TURİZM GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  .’nin teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3) KİRACI, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. WOWCAR’ın onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda araç bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır.

4) KİRACI, WOWCAR’ın isteği üzerine sözleşmede belirtilen maddeleri, WOWCAR’ın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür.

5) Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde MERSİN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Whatsapp Telefon